Benchmarking 2018

Middelfart Spildevand A/S har i 2018 deltaget i DANVAs benchmarking på spildevandsområdet.

Novagraf A/S