FORBRUGERVALG 2017

I perioden den 4. til 15. december har du mulighed for at afgive din stemme på den kandidat, som du mener aktivt vil gå ind for opgaven. Afgivelse af stemme foregår via nedenstående link:
 

VALGSIDEN stem her  (kundenummer eller de sidste 6 cifre i dit brugernavn)
 

Kandidatliste
 

Valg til bestyrelsen blandt forbrugerne
Der skal vælges 2 forbrugerrepræsentanter, samt op til 4 suppleanter

Læs mere i valgregulativet
 

Vigtige datoer

  • 4. september: Offentliggørelse af valget
  • 9. oktober: Deadline for anmeldelse af kandidatur
  • 16. oktober: Offentliggørelse af kandidater
  • 4. december – 15 december:  Valgperiode
  • 20. december: Offentliggørelse af valget

Bestyrelsesarbejdet

Du forestår i samarbejde med de øvrige bestyrelsesmedlemmer den ”overordnede og strategiske ledelse” af selskabet og deltager i bestyrelsesarbejdet på lige vilkår og med samme pligter som de øvrige bestyrelsesmedlemmer. Se endvidere Rettigheder og forpligtelser for bestyrelsesmedlemmer.

Har du brug for hjælp kontakt os på tlf. 63 44 44 44

Novagraf A/S